Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Po použití zásuvného modulu DYNAM Pro dostávám při výpočtu následující upozornění: Nepřípustné přidání zatěžovacích stavů v kombinaci výsledků.

Odpověď

Zpráva o nesprávném přidání zatěžovacích stavů je třeba vzít v úvahu jako indikaci: Objeví se v případě, že nelineární konstrukce (například včetně tahových prutů) je v RC vložena do superpozice. 

Pro každý zatěžovací stav může existovat rozdílný konstrukční systém, protože různé pruty působí. V programu DYNAM Pro se při výpočtu spektra odpovědí linearizuje. Tato zpráva se proto vždy zobrazí, pokud v modelu existují nelineární prvky.

Klíčová slova

Kombinace výsledků DYNAM neplatné přidání

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro – Nonlinear Time History 8.xx

Přídavný modul

Časová analýza s ohledem na nelinearity

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD