Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002783 CS

3. dubna 2019

Daniel Dlubal Modelování | Zatížení RFEM RSTAB

Proč se zobrazí duplicitně hodnoty pro generování zatížení "Zatížení plošných zatížení v zatížení na pruty"?

Odpověď

To je dáno skutečností, že příslušné rohové uzly pro zadání roviny terénu jsou v okně výběru duplikovány. Pokud některý z nich bude smazán, zobrazí se v informačním okně po kliknutí na tlačítko OK správné hodnoty.

Klíčová slova

Generování zátěže Konverze zatížení plochy do prutů Generovat zatížení Dvojité hodnoty Dvojitá ložná plocha

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD