Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

U posouzení mezního stavu použitelnosti se například u ocelových nosníků vzorec nezohledňuje. Chyba programu nebo chybný vstup?

Odpověď

Odpočet počáteční teploty v posouzení mezního stavu použitelnosti ve skutečnosti není v ocelových konstrukcích upravován. V reakci na požadavky zákazníka jsme ovšem získali příslušný přídavný modul podle dřevěného nebo betonového přídavného modulu. Podle standardní specifikace by ovšem tato hodnota měla být zohledněna pouze u kvazistálé kombinace posouzení.
To se nevztahuje na charakteristickou a častou návrhovou situaci. Jakmile je odpovídajícím způsobem upravená návrhová situace v přídavném modulu (viz obrázek), pak se z výsledné deformace odečtou i předběžná únosnost.

Klíčová slova

Překomerovat Návrh SLS Spolehlivost Průhybová analýza

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD