Nové
FAQ 002800 CS 5. dubna 2019

Markus Baumgärtel CONCRETE TIMBER Pro RF-TIMBER Pro RF-CONCRETE RF-STEEL EC3 STEEL EC3

Při ověření provozuschopnosti z. B. u ocelového nosníku není uvažován převýšení. Je to chyba nebo je můj vstup nesprávný?

Odpověď

Odpočítávání převýšení v testu použitelnosti není ve skutečnosti regulováno v ocelové konstrukci. V reakci na více požadavků zákazníků jsme to však přijali v souladu s dřevěnými nebo betonovými přídavnými moduly. Tato hodnota by však podle normy měla být zohledněna pouze v kvazi-trvalé konstrukční kombinaci.
To neplatí pro charakteristickou a častou konstrukční situaci. Jakmile se odpovídajícím způsobem upraví návrhová situace v přídavném modulu (viz obrázek), aplikovaný odklon se také odečte od výsledné deformace.

Klíčová slova

Camber Důkaz GZG Provozuschopnost Deformační analýza

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD