Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Proč příkaz "Vypočítat vše" nespočítá výsledky u zatěžovacích stavů s kategorií účinků "Form-finding"?

Odpověď

Proces form-finding v RFEMu vyhledává v rovnováze tvary s ohledem na plošné předpětí a příslušné okrajové podmínky. Plošné napětí pro tuto analýzu je definováno v příslušných definicích vlastností prutu. Program může při výpočtu form-finding v zatěžovacích stavech zadat také kategorii účinků "Form-finding" další zatížení.

Vzhledem k tomu, že RFEM zpracovává analýzu form-finding před výpočtem všech ostatních zatěžovacích stavů a kombinací zatížení se zohledněním nastavení form-finding v prvcích a zatíženích v zatěžovacích stavech s kategorií účinků "Form-finding", výpočet zatížení Případy kategorie "Form-finding" pro určený tvar nepředstavují pro posouzení konstrukce žádnou důležitou informaci. Zatěžovací stavy s kategorií "Form-finding" jsou pouze vstupními informacemi pro form-finding analýzu. Uvedené zatížení se v modelu uloží do paměti pro výpočet form-finding.

Příkaz "Vypočítat vše" proto tyto zvláštní zatěžovací stavy zanedbává kategorií "Form-finding" a vypočítá pouze zatěžovací stavy, které se budou uvažovat na výsledném tvaru konstrukce.

Klíčová slova

Formfinding Kategorie Působení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Membrány
RF-FORM-FINDING 5.xx

Přídavný modul

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 750,00 USD