Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Při posuzování kloubového příčného nosníku s JOINTS je rozhodující posouzení předčasného selhání svarů na desce.
Co přesně zohledňuje posouzení selhání ranného svařování a je třeba ho provést v každém případě?

Odpověď

Toto posouzení nebo posouzení se provádí podle ECCS.
To vyžaduje, aby svary nebyly rozhodující pro mezní stav únosnosti spoje. Proto mezní mez únosnosti svaru musí být > mezní mez únosnosti desky.
Pokud tuto kontrolu nesplníte, můžeme buď zvýšit tloušťku svaru nebo zmenšit tloušťku desky.
V podrobnostech posouzení se uvádí minimální tloušťka svaru, který splňuje daný požadavek.

Klíčová slova

Předčasné selhání svaru Deska na strop

Literatura

[1]   European Recommendations for the Design of Simple Joints in Steel Structures. ECCS - European Convention for Constructional Steelwork, Mem Martins, edition = 1. 2009.
[2]   Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints; EN 1993‑1‑8:2005 + AC:2009

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Pinned 8.xx

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Pinned 5.xx

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD