Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Při posuzování kloubového příčného nosníku s JOINTS je rozhodující posouzení předčasného selhání svarů na desce.
Co přesně zohledňuje posouzení selhání ranného svařování a je třeba ho provést v každém případě?

Odpověď

Toto posouzení nebo posouzení se provádí podle ECCS.
To znamená, že svar nesmí být rozhodující pro mezní stav únosnosti spoje. Proto mezní mez únosnosti svaru musí být > mezní stav únosnosti desky.
Pokud nedojde k tomuto posouzení, můžeme buď zvýšit tloušťku svaru nebo snížit tloušťku desky.
Při posouzení se uvádí minimální tloušťka svaru, kterému je požadavek splněn.

Klíčová slova

Předčasné selhání svaru Deska na strop

Literatura

[1]   European Recommendations for the Design of Simple Joints in Steel Structures. ECCS - European Convention for Constructional Steelwork, Mem Martins, edition = 1. 2009.
[2]   Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints; EN 1993‑1‑8:2005 + AC:2009

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Pinned 8.xx

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Pinned 5.xx

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD