Je možné provést výpočet v přídavném modulu RF-CONCRETE Members nebo RF-CONCRETE Columns s uživatelsky zadaným materiálem (mez kluzu)?

Odpověď

Ano, je to možné.

Otevřete tabulku "1.2 Materiály" a databázi materiálů pro výztužnou ocel. Viz Obrázek 01.

V této databázi materiálů můžete vytvořit nový "uživatelsky definovaný" materiál a upravit například standardní přednastavení pro mez kluzu. Viz Obrázek 02.

Poté můžete vybrat tento uživatelsky zadaný materiál pro posouzení v tabulce 1.2 v přídavném modulu RF-CONCRETE Members a RF-CONCRETE Columns.

To samé platí pro přídavné moduly CONCRETE a CONCRETE Columns hlavního programu RSTAB.

V nastavení pro národní přílohu jsou uvedené mezní hodnoty pro maximální hodnotu meze kluzu. Viz Obrázek 03. Chcete-li tuto mezní hodnotu změnit, musíte vytvořit novou uživatelsky zadanou národní přílohu. Viz Obrázek 04.

Klíčová slova

Uživatelsky definovaný materiál Materiál Výztužná ocel Mez kluzu Třída pevnosti betonu Databáze materiálů

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
ACI 318 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy ACI 318

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
ACI 318 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle normy ACI 318

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE Columns 8.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD