Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002992 CS

24. dubna 2019

Frank Faulstich Výpočet RFEM

Jak funguje výpočet ploch ploch s plastickým materiálem?

Odpověď

Konečné prvky z plastického materiálu jsou rozděleny do 10 vrstev. Nejdříve se v první iteraci provede normálová elastická analýza. Poté se vypočítá napětí v každém prutu podle hypotézy stanovené pevnosti v každé jednotlivé vrstvě. Pokud je mezní napětí v některé z vrstev překročeno, tuhost této vrstvy se sníží. Na základě redukovaných tuhostí deseti vrstev se pro každou konstrukci stanoví celková tuhost. Při nové tuhosti se spustí výpočetní iterace.

Převzato je, dokud nebudou změny jen malé.

Celkové napětí se pomocí teorie vrstveného materiálu transformuje na napětí jednotlivých vrstev. Tato teorie se uplatňuje i při přeměně mezi tuhostí vrstev a celkovou tuhostí.

Jako mezní napětí lze použít 4 různé typy pevností:

Výběr hypotézy selhání je znázorněn na obrázku 1.

Předpokladem je von Misesova hypotéza, protože se jedná o nejpoužívanější teorii síly.

Klíčová slova

Pevnostní hypotéza Nelineární materiálový model

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD