Chtěl bych zvýšit vnitřní síly o 10 % a použít je k provedení posouzení v přídavných modulech. Jde to?

Odpověď

Ano, je to možné.

V parametrech výpočtu každého zatěžovacího stavu nebo každé kombinace zatížení najdete možnost "Upravit zatěžování pomocí součinitele".

Tuto možnost můžete zaškrtnout a zadat součinitel, kterým se zatížení při výpočtu vnitřních sil tohoto zatěžovacího stavu/této kombinace zatížení vynásobí. Viz Obrázek 01.

Klíčová slova

Upravit zatěžování pomocí součinitele Vynásobit zatěžování Součinitel zatížení Součinitel přírůstku zatížení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD