Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Aktivoval jsem výpočet osídlení v programu FOUNDATION Pro, nelze však exportovat stanovené hodnoty tuhostí uzlových podpor. Proč ne?

Odpověď

Při výpočtu v modulu RF- / FOUNDATION Pro se základní deska analyzuje jako "volná deska".

Export konstant opěrné pružiny z programu RF- / FOUNDATION Pro je však k dispozici pouze tehdy, pokud byl výpočet proveden jako "tuhá deska" předem.

Otevře se dialog "Detaily" a "Nastavení výpočtu osídlení" a vybereme "Iterační výpočet referenčního napětí podloží pomocí tuhé základové desky". Viz obrázek 01.

Po výpočtu zadáním tuhé základové desky je v programu RF- / FOUNDA Catalog k dispozici možnost exportovat konstanty podporové pružiny. Viz obrázek 02.

Klíčová slova

Základy Export tuhosti Export pružinové tuhosti Export tuhostných konstant Vypořádání Tuhá deska Tuhost podloží

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD