Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Proč jsou toleranční oblasti mezi okraji oblasti o šířce 5 km široké na online mapě zatížení sněhem Rakouska?

Odpověď

Ve vnitrostátním protokolu ÖNORM B 1991-1-3: 2018-12 Rakousko přepracovalo textovou šířku tolerančních pásem.

[1] V třetím odstavci pod nadpisem "Příloha B" stanoví příslušná norma, že v 2,5 km na obou stranách hranice pásma je charakteristická hodnota s k průměrem dotčených oblastí. V oblasti Vídně můžeme vycházet z 250 m na stranu. Výsledkem je šířka tolerančního pásma 2 x 2,5 km = 5 km ve vnitrozemí a 2 x 250 m = 500 m ve Vídni.

→ Viz mapa zatížení sněhem Rakouska

Tato směrnice byla použita při aktualizaci na ÖNORM B 1991-1-3: 2018-12 na našich webových stránkách sněhové, větrné a seizmické zóny.

Klíčová slova

Přechodová oblast Oblast tolerance Na obou stranách

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD