Proč jsou na online mapě zatížení sněhem Rakouska oblasti tolerance mezi hranicemi oblasti široké 5 km?

Odpověď

Národní přílohou ÖNORM B 1991-1-3: 2018-12 byla nově definována šířka oblastí tolerance.

[1] Ve třetím odstavci v kapitole "Příloha B" norma uvádí, že v šířce 2,5 km na obou stranách hranice oblasti je charakteristická hodnota sk dána průměrem dotčených oblastí. V oblasti Vídně je nutné vycházet z hodnoty 250 m na každé straně. Výsledkem je šířka oblasti tolerance v zemi 2 x 2,5 km = 5 km a ve Vídni 2 x 250 m = 500 m.

→ Viz Mapa zatížení sněhem pro Rakousko

Toto nařízení bylo implementováno s aktualizací normy ÖNORM B 1991-1-3:2018̩-12 na našich webových stránkách Oblasti zatížení sněhem, větrem a zemětřesením.

Klíčová slova

Přechodová oblast Oblast tolerance Na obou stranách

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD