Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Nové

FAQ 003106 CS

28. května 2019

Markus Baumgärtel Modelování | Zatížení RFEM RSTAB Eurokód 1

Jaký je význam funkce "Zatížit pouze zatížení" u generátoru zatížení větrem?

Odpověď

Při zohlednění vnitřního tlaku u generátoru zatížení větrem (viz obrázek 1) se tlak větru na vnitřní ploše budovy zvýší na tlak větru na vnější ploše budovy (viz obrázek 2).


Pokud má vnitřní tlak při stanovení reakční proměnné příznivý účinek (we + wi), je obvykle nastaven na nulovou hodnotu. V generátoru zatížení lze použít funkci "Zohlednit pouze zatížení" (viz Obrázek 3).

Klíčová slova

Vnitřní tlak Rostoucí Zatížení větrem Zvýšení zatížení

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD