Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Nové

FAQ 003190 CS

19. června 2019

Markus Baumgärtel Modelování | Konstrukce RFEM RSTAB

Pro lepší grafické znázornění je potřeba zrcadlit liniovou podporu, je to možné?

Odpověď

Nejsnazší je postup při vytváření nové podpory linií pro danou situaci. Může se jednat například o lokální souřadný systém a v případě potřeby i otáčet.

Klíčová slova

Liniové podpory Natočení Liniová osa Referenční systém

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD