Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Jaké smykové síly má RF-CONCRETE Surfaces k dispozici pro kontrolu smykové síly?

Odpověď

Modul RF-CONCRETE Surfaces používá výslednou smykovou sílu ze základních vnitřních sil vx a vy. Vnitřní síla vx odpovídá příčnému diagramu sil ve směru lokální osy x plochy a vnitřní síle vy k rozdělení smykové síly ve směru lokální osy y.

Výsledná smyková síla, která se také používá při posouzení smykovou silou, se pak vypočítá pomocí:

v Ed = √ (v x ² + v y ²)


Klíčová slova

posouvající síla Výslednice Posouzení Posouzení na posouvající síly

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD