Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Nové

FAQ 003218 CS

26. června 2019

Gerhard Rehm Modelování | Zatížení RFEM RSTAB SIA 260

Kde lze stanovit referenční výšku redukčních součinitelů zatížení sněhem podle SIA 260?

Odpověď

Referenční hloubku lze zadat v součinitech standardní SIA 260. V základních údajích jsou uvedeny údaje (viz obrázek 01). Požadovanou referenční výšku lze najít v záložce "Kombinace".

Klíčová slova

Zatížení sněhem SIA 260 Referenční výška Zmenšující součinitel Kombinace zatížení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD