Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Jak mohu zobrazit uzlové masy?

Odpověď

U prutů (RSTAB) nebo prutů, ploch a těles (RFEM) lze zobrazit hmotnost materiálu W. K tomu jednoduše vybereme celou konstrukci nebo její část a místní nabídku otevřeme kliknutím pravým tlačítkem myši. Zde můžeme vybrat možnost „Těžiště a informace…“.Uzlové masy ovšem z toho nevypadají.

Pro generování uzlových hmot lze použít přídavný modul RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations. V tomto případě je možné vytvořit případ vlastního kmitání, kdy hmota působí pouze ve směru Z. Po výpočtu případu v přirozeném režimu jsou „výsledné uzlové hmoty“ k dispozici ve výstupních tabulkách modulu RF-/DYNAM Pro.


V přídavném modulu RF-/DYNAM Pro lze uzlová zatížení převést na hmoty tak, že se při výpočtu vlastního stavu kmitání použijí složky sil příslušného zatěžovacího stavu.


Klíčová slova

Hmota uzlu Hmotnost Uzel Síťový uzel Bod myši Modální hmotnost

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD