Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Při posouzení požární odolnosti v RF-CONCRETE Members se aplikují působící vnitřní síly (např. My, Ed, fi), které neodpovídají vnitřním silám příslušného stanovení vnitřních sil. Co může být příčinou?

Odpověď

Při posouzení požární odolnosti se opětovně stanoví působící vnitřní síly, pokud se zohlední teplotní roztažnost betonu a výztužné oceli a předvýšení vlivem teplotního rozdílu (obrázek 01).

Pokud nejsou zohledněny teplotní roztažnosti a nadvýšení, měly by působící vnitřní síly odpovídat vnitřním silám při výpočtu z programu RFEM nebo RSTAB (obrázek 02).

Do jaké míry je možné tepelnou roztažnost a předpětí deaktivovat, je třeba provést kontrolu v souladu s příslušnou normou.

Klíčová slova

Ochrana proti požáru Vnitřní síly Prohnutí Teplotní deformace

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD