Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Při modelování budovy mám místo, kde mám pod stropem nepodepřenou stěnu. Jaké jsou možnosti modelování?

Odpověď

Pokud by byla zanedbána únosnost plochy stěny a na zatížení stropu by působilo pouze liniové zatížení, vedlo by to k velmi velkým deformacím.
Pokud se nezohlední nelineární vlastnost zdiva, bude to vést k velmi malým deformacím.
V programu RFEM jsou v zásadě k dispozici tři možnosti.
  • Liniové uvolnění: Svislé tlakové síly se přenášejí pouze. V tomto případě se nelineární vlastnost použije pouze pro přenos sil přímo na spojovací linii obou ploch.
  • Nelineární materiál "Izotropní zdivo": V tomto případě se napětí v tahu ve směru x a y (tzn. Svislá a vodorovná) redukují iterací na zadané mezní hodnoty. Na základě tohoto modelu lze znázornit chování zděné stěny, která je nejblíže skutečnosti, protože tahová napětí se ve směru maltových spojů snižují. To vyžaduje přídavný modul RF ‑ MAT-NL.
  • Nelineární tuhost typu "Membrána bez tahu": V tomto případě se napětí v tahu ve směru hlavní napětí iteračně sníží redukcí tuhosti.

Klíčová slova

Zdivo Modelování Izotropní materiál Bez membránového tahu Stěna Nelineární

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD