Pro posouzení obdélníkového průřezu je možné vybrat pouze obvodovou výztuž. Čím to je?

Odpověď

Pokud v konstrukci existují kruhové průřezy, mohou být tyto průřezy posouzeny pouze s obvodovou výztuží (obrázek 01). To je dáno tím, že u kruhového průřezu není žádná specifikace pro "horní" a "dolní".

Pro přídavný modul RF-CONCRETE Members lze pro každou sadu výztuže definovat pouze jedno možné uspořádání výztuže. Pokud jsou kruhový průřez a obdélníkový průřez posuzovány dohromady, je možné pro všechny průřezy použít pouze obvodovou výztuž.

Abychom se tomuto omezení vyhnuli, je třeba definovat další resp. samostatnou sadu výztuže (Obrázek 02).

Klíčová slova

Uspořádání výztuže Po obvodě Kruhový průřez

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD