Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Co je součinitel kritického zatížení a jak ho lze stanovit?

Odpověď

Součinitel kritického zatížení udává, o jaký faktor je možné zvýšit zatížení, dokud nedojde ke kolapsu systému. Pokud je hodnota menší než jedna, obvykle se používá výpočet podle druhého řádu Tento faktor je zohledněn také při normalizaci. Eurokód 3 například stanoví, že výpočet podle druhého řádu již není zapotřebí od součinitele kritického zatížení 10.
Součinitel kritického zatížení lze stanovit pomocí modulu RSBUCK nebo modulu RF-STABILITY.

Klíčová slova

Součinitel kritického zatížení kritická síla Selhání systému Analýza podle teorie II. řádu

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD