Co je součinitel kritického zatížení a jak je možné ho stanovit?

Odpověď

Součinitel kritického zatížení udává, o jaký faktor je možné zvýšit zatížení, dokud nedojde ke kolapsu systému. Pokud je menší než jedna, je výpočet podle analýzy druhého řádu obvykle nestabilní, protože systém je již zatížen nad hodnotu kritického zatížení. Na tento faktor je také odkazováno v normách. Eurokód 3 například udává, že od hodnoty součinitele kritického zatížení 10 již není výpočet podle teorie druhého řádu nutný.
Součinitel kritického zatížení lze stanovit pomocí přídavného modulu RSBUCK resp. RF-STABILITY.

Klíčová slova

Součinitel kritického zatížení Kritické zatížení Kolaps systému Teorie druhého řádu

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD