Lze v programu RWIND Simulation simulovat také venkovní ocelovou konstrukci?

Odpověď

Ano, program RWIND Simultion je obecně navržen a může používat libovolný model z programu RFEM nebo RSTAB.

Obr. 03 - Model RFEM

V případě ocelové konstrukce, která se skládá z čistě prutových prvků, vytvoří program pro numerický aerodynamický tunel souvislý objemový model povrchů prutů. Výsledek tohoto modelování pro simulaci závisí na aktuálních průřezech a na nastavení pro zesítění. Na základě působení proudu větru se na takto vytvořeném modelu projevují odpovídající povrchové tlaky.

Obr. 02 - Povrchový tlak na síti OpenFOAM

Po výpočtu proudění větru program sumarizuje povrchové tlaky prutových jednotek a pro každou osu prutu vrací příslušné náhradní zatížení (bodové, konstantní nebo lichoběžníkové).

Obr. 04 - Možnosti pro nastavení průběhu zatížení prutů

Tato zatížení se použijí v programu RFEM nebo RSTAB pro další výpočet vnitřních sil.

Obr. 05 - Náhradní zatížení z programu RWIND Simulation

Klíčová slova

Vnější prostředí Ocelová konstrukce Prutová konstrukce Tvar průřezu Zastínění

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
Compatible Programs Program
RWIND Simulation 1.xx

Samostatný program

Samostatný program pro numerickou simulaci proudění vzduchu v digitálním větrném tunelu a export vygenerovaných zatížení větrem do programu RFEM nebo RSTAB.

Cena za první licenci
2 690,00 USD