Jak mohu dodatečně změnit prut pomocí rozhraní COM?

Odpověď

Pokud chceme upravit již existující prvek, musíme rozhraní dostat na příslušný prvek, zde například na prut:

    Dim iModel As RSTAB8.model
    Set iModel = GetObject(, "RSTAB8.Model")
    iModel.GetApplication.LockLicense
    
    Dim iModData As IModelData
    Set iModData = iModel.GetModelData
    
    Dim iMem As RSTAB8.IMember
    Set iMem = iModData.GetMember(1, AtNo)

Pomocí tohoto kódu dostaneme rozhraní k prutu 1, který musí již být vytvořený. Následně můžeme použít funkci rozhraní .GetData() dostat data o prutu.

Pokud bychom chtěli data upravovat (jako zde natočení prutu), můžeme je následně předat do programu v bloku Prepare-/FinishModification pomocí funkce .SetData():


    Dim mem As RSTAB8.Member
    mem = iMem.GetData
    
    mem.Rotation.Angle = 0.5
    mem.Rotation.Type = RSTAB8.Angle
   
    iModData.PrepareModification
    iMem.SetData mem
    iModData.FinishModification

Klíčová slova

COM Natočení Prut IMember Změnit Upravit

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ostatní
RF-COM 5.xx

Přídavný modul

Programovatelné rozhraní COM

Cena za první licenci
580,00 USD
RSTAB Ostatní
RS-COM 8.xx

Přídavný modul

Programovatelné rozhraní COM

Cena za první licenci
580,00 USD