V programu RX-TIMBER jsem ručně zadal zatížení sněhem 5kN/m². Při výpočtu se přesto použije zatížení 4kN/m². Proč se zadané zatížení sněhem nepoužije?

Odpověď

Podle normy EN 1991-1-3 se pro zatížení sněhem na střeše musí zatížení sněhem ještě vynásobit faktorem 0,8. Z toho vyplývá následující zatížení:

sk = 5 kN/m2 x 0,8 = 4 kN/m2

Pokud zatížení pro střechu již bylo spočítáno, je možné zatížení také zadat pod uživatelská zatížení. To je znázorněno na Obrázku 01 a ve videu.

Klíčová slova

Zatížení sněhem Uživatelské zadání Ručně

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Samostatný program

Posouzení lepených lamelových nosníků

Cena za první licenci
1 120,00 USD