Je možné v přídavném modulu RF-/TOWER Design regulovat řízení paprsku?

Odpověď

Řízení paprsku je úhlové natočení antén při působení zatížení (vítr, přetížení, zemětřesení, deformace atd.). Orientačně by tato hodnota pro GSM neměla být větší než 1°. Tato mezní hodnota řízení paprsku je často přístupná v ustanovení technických specifikací projektu.
V přídavném modulu RF-/TOWER Design lze regulovat řízení paprsku antén pomocí posouzení MSP. Pro aktivaci posouzení natočení antén přejděte do DetailyPoužitelnost.

Obr. 01 - Možnost pro posouzení natočení antén

Pokud toto políčko zaškrtnete, budou antény k dispozici v okně 1.10.2 Použitelnost antén. Zde můžete zadat mezní hodnotu úhlového natočení pro každou anténu.

Obr. 02 - Okno 1.10.2 - Použitelnost antén

Po výpočtu se maximální poměr zobrazí v okně 2.7 Posouzení po anténách.

Obr. 03 - Okno 2.7 Posouzení po anténách

Klíčová slova

Řízení paprsku Stožár Přetvoření Pootočení Anténa

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Stožárové konstrukce
TOWER Design 8.xx

Přídavný modul

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Stožárové konstrukce
RF-TOWER Design 5.xx

Přídavný modul

Posouzení prutů v příhradových stožárech podle Eurokódu

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD