Nové

24. listopadu 2020

004835

Markus Baumgärtel

Modelování | Konstrukce

RFEM

Používá program různé hodnoty modulu pružnosti pro různé teploty? Jak toto mohu aktivovat?

Odpověď

Vztah mezi napětím a poměrným přetvořením u pružného izotropního materiálu v závislosti na teplotě můžeme zadat v pracovním diagramu nebo také importovat ze souboru ve formátu [Excel]. Dané materiálové parametry se zohlední u tepelně namáhaných prutových a plošných prvků (namáhání rovnoměrnou nebo nerovnoměrnou teplotou).

Hodnota v poli Referenční teplota určuje tuhost u prutů a ploch, které nejsou vystaveny žádnému teplotnímu zatížení. Pokud je například nastavena referenční teplota 300 °C, aplikuje se redukovaný modul pružnosti tohoto bodu teplotní křivky na všechny pruty a plochy.

V sekci Možnosti můžeme rozhodnout, jestli se mají v celém teplotním diagramu uvažovat identické Poissonovy součinitele. Pokud příslušné políčko nezaškrtneme, zpřístupní se sloupec Poissonův součinitel v tabulce a uživatel bude moci zadat požadované hodnoty.

Diagram Teplota/Modul musíte vybrat a definovat sami.

Klíčová slova

Materiál Pružný izotropní Teplota Diagram Modul pružnosti

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 88x
  • Aktualizováno 4. prosince 2020

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení | USA

Online školení 20. ledna 2021 12:00 - 16:00 EST

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 26. ledna 2021 13:00 - 14:00 CET

RFEM | Základní školení

Online školení 29. ledna 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | USA

Online školení 3. února 2021 13:00 - 16:00 EST

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Webinář 4. února 2021 14:00 - 15:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM | Ocel | USA

Online školení 16. února 2021 9:00 - 12:00 EST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 19. února 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika konstrukcí a posouzení zemětřesení podle EC 8

Online školení 24. února 2021 8:30 - 12:30 CET

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 11. března 2021 - 12. března 2021

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle EN 1995-1-1

Online školení 17. března 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 18. března 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika | USA

Online školení 23. března 2021 13:00 - 16:00 EST

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení

Online školení 23. dubna 2021 8:30 - 12:30

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 6. května 2021 8:30 - 12:30

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 11. května 2021 8:30 - 12:30

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 20. května 2021 8:30 - 12:30

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD