Typy mezních stavů podle AISC 341

Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

  • Často kladené dotazy (FAQ)

Jaké typy mezních stavů jsou použitelné pro AISC 341 při seizmickém posouzení?

Odpověď

Mezní stav zemětřesení (s nebo bez navýšení pevnosti) poskytuje výsledky pouze pro pruty s přiřazenou seizmickou konfigurací. Mezní stav únosnosti se používá pro posouzení všech prutů, včetně prutů, které nejsou součástí systému odolávajícího působení seizmických sil (SFRS). Proto jsou potřeba mezní stavy zemětřesení i únosnosti. K dispozici je také mezní stav použitelnosti.

Obrázek 1 ukazuje příklad požadovaných návrhových situací pro posouzení LRFD.

Poznámky: 1) Posouzení poddajnosti stojiny podle tabulky D1.1 normy AISC 341-16 (RFEM EQ 1100) lze použít pro všechny kombinace zatížení, včetně neseizmických KZ. Mezní stav zemětřesení se proto použije také pro rovnice 1 až 5 (návrhová situace NS5 na obrázku 1).

2) Pro generátor kombinací je při analýze spektra odezvy vyžadována Kombinace výsledků.

Klíčová slova

Seizmické zatížení Typ mezního stavu AISC 341-16 Seizmické posouzení

Napište komentář...

Napište komentář...

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 28. února 2024 9:00 - 11:30 CET

Přípoje s kruhovými dutými průřezy v programu RFEM 6

Spoje s kruhovými dutými profily v programu RFEM 6

Webinář 29. února 2024 14:00 - 15:00 CET

Pokročilá statická analýza s RFEM 6 Python API

Pokročilá statická analýza s RFEM 6 Python API

Webinář 26. března 2024 14:00 - 15:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do statiky prutů

Online školení 10. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RSECTION 1 | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 17. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do MKP

Online školení 24. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 30. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 8. května 2024 16:00 - 17:00 CEST