333x
005324
2023-12-05

Typy stanów granicznych według AISC 341 

Jakie typy stanów granicznych są odpowiednie do obliczeń sejsmicznych wg AISC 341?


Odpowiedź:

Stan graniczny sejsmicznej (z lub bez rezerwy nośności) udostępnia wyniki tylko dla prętów z przypisaną Konfiguracją sejsmiczną.
Stan graniczny wytrzymałości służy do wymiarowania wszystkich prętów, w tym prętów, które nie należą do układu SFRS. Dlatego wymagane są zarówno stany graniczne sejsmiczne, jak i stany graniczne wytrzymałości.
Dostępny jest również Stan graniczny użytkowalności.

Rysunek 01 przedstawia przykład sytuacji obliczeniowych wymaganych dla LRFD Design.

Uwagi:
1) Sprawdzenie ciągliwości środnika zgodnie z tabelą D1.1 w AISC 341-16 (RFEM EQ 1100) ma zastosowanie do wszystkich kombinacji obciążeń, w tym niesejsmicznych KO. Dlatego stan graniczny sejsmiczny jest również stosowany do równań od 1 do 5 (sytuacja obliczeniowa DS5 na rysunku 01).

2) W przypadku Generatora kombinacji podczas korzystania z analizy spektrum odpowiedzi wymagany jest „ Kombinacje wyników”.


Autor

Firma Cisca jest odpowiedzialna za wsparcie techniczne klienta i ciągły rozwój programu na rynek północnoamerykański.