347x
005473
27.3.2024

Plošná zatížení na pruty pomocí buněk

Jak mohu v programu RFEM 6 nebo RSTAB 9 vygenerovat plošné zatížení na pruty pomocí buněk?


Odpověď:

Obě funkce známé z programu RFEM 5 "Plošné zatížení na pruty pomocí rovin" a "Plošné zatížení na pruty pomocí buněk" lze v programu RFEM 6 najít v generátoru zatížení "Zatížení na prut z plošného zatížení". Roviny lze zadat buď pomocí uzlů (na obrázku označeny zeleně) nebo vybrat buňky (na obrázku označeny modře).


Autor

Ing. Rehm se podílí na vývoji programů pro dřevěné konstrukce a zajišťuje technickou podporu zákazníkům.