Vložení hladin na pozadí

  • Databáze znalostí

Tipy & triky

22. září 2015

000070

Modelování | Konstrukce

RFEM

RSTAB

Pomocné nástroje, jako jsou úchopy objektů, uživatelské rastry a vodicí linie, zjednodušují grafické zadávání. Soubory typu DXF lze importovat jako drátěné modely nebo jako hladiny na pozadí, což umožňuje využití úchopových bodů.

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 93x
  • Aktualizováno 26. října 2020
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD