Vlastnosti RF-CONCRETE Members

Funkce programu

 • Stanovení podélné, smykové a torzní výztuže
 • Vyznačení minimální a tlakové výztuže
 • Určení výšky tlakové oblasti, protažení betonu a protažení výztuže
 • Posouzení průřezů namáhaných dvouosým ohybem
 • Posouzení prutů s náběhy
 • Výpočet deformací průřezů s trhlinami, například podle EN 1992-1-1, 7.4.3
 • Zohlednění tahového zpevnění
 • Zohlednění dotvarování a smršťování betonu
 • Podrobná specifikace důvodů pro nevyhovující posouzení
 • Detaily posouzení všech návrhových míst pro přehledné stanovení výztuže
 • Možnosti optimalizace průřezů
 • Vizualizace betonových průřezů s výztuží ve 3D renderovaných náhledech
 • Výsledný kompletní výkaz výztuže
 • Posouzení požární odolnosti obdélníkových a kruhových průřezů podle zjednodušené metody (zónové metody) v souladu s EN 1992-1-2
 • Volitelné rozšíření modulu o nelineární výpočet prutových prvků pro mezní stav únosnosti a použitelnosti. Rozšíření využívá nelineárních výpočtů k posouzení potenciálně nestabilních prvků nebo ke stanovení deformací 3D prutových konstrukcí. Pro více informací viz RF-CONCRETE NL.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD