Funkcje RF-CONCRETE Members

Funkcja produktu

 • Określanie zbrojenia podłużnego oraz zbrojenia na ścinanie i skręcanie
 • Wyświetlanie zbrojenia minimalnego i ściskanego
 • Określanie strefy ściskanej w betonie oraz odkształceń betonu i stali
 • Wymiarowanie przekrojów prętów narażonych na zginanie dwuosiowe
 • Wymiarowanie prętów o zmiennej wysokości przekroju
 • Określanie deformacji w przekrojach zarysowanych (stan II), na przykład według EN 1992-1-1, 7.4.3
 • Uwzględnianie pełzania i skurczu
 • Wyszczególnianie przyczyn nieudanych obliczeń
 • Szczegóły obliczeniowe dla wszystkich miejsc obliczeniowych zwiększające możliwość prześledzenia sposobu określenia zbrojenia
 • Możliwość optymalizacji przekrojów
 • Wizualizacja przekrojów betonowych ze zbrojeniem w renderowaniu trójwymiarowym
 • Podawanie pełnego wykazu zbrojenia
 • Obliczanie odporności ogniowej według metody uproszczonej (metoda strefowa) według EN 1992-1-2 dla przekrojów prostokątnych i okrągłych
 • Opcjonalne rozszerzenie RF-CONCRETE Members modułu dodatkowego pozwalające na nieliniową analizę dwu- lub trójwymiarowych konstrukcji belkowych w stanie granicznym nośności i użytkowalności. Możliwe jest przeprowadzania nieliniowych obliczeń elementów ściskanych podatnych na niestateczność lub obliczanie odkształceń żelbetowych konstrukcji ramowych. Więcej informacji o rozszerzeniu w opisie RF-CONCRETE NL.
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD