RF-/TIMBER Pro | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB s možností převzetí všech relevantních dat a vnitřních sil
 • V případě posouzení podle normy EN 1995-1-1 jsou k dispozici následující národní přílohy:
  • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
  • ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
  • NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
  • BDS EN 1995-1-1/NA:2012-02 (Bulharsko)
  • DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
  • SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
  • NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
  • Ireland I.S. EN 1995-1-1/NA:2010-03 (Irsko)
  • UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
  • Latvia LVS EN 1995-1-1/NA:2012-05 (Litva)
  • LST EN 1995-1-1/NA:2011-10 (Lotyšsko)
  • LU EN 1995-1-1/NA:2011-09 (Lucembursko)
  • NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
  • Norway NS EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Norsko)
  • PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
  • Portugal NP EN 1995-1-1 (Portugalsko)
  • SR EN 1995-1-1/NB:2008-03 (Rumunsko)
  • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
  • STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
  • SIST EN 1995-1-1/A101:2006-3 (Slovinsko)
  • UNE EN 1995-1-1/AN:2016-04 (Španělsko)
  • ČSN EN 1995-1-1/NA:2007-09 (Česká republika)
  • BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Velká Británie)
  • CYS EN 1995-1-1/NA:2011-02 (Kypr)
 • Rozsáhlá databáze materiálů podle norem EN, DIN a SIA
 • Posouzení kruhových, obdélníkových a libovolně složených průřezů (včetně hybridních průřezů)
 • Specifické zařazení konstrukce do třídy provozu (TP) a klasifikace zatížení do tříd trvání zatížení
 • Posouzení prutů a sad prutů
 • Posouzení stability podle metody náhradního prutu nebo podle analýzy druhého řádu
 • Stanovení rozhodujících vnitřních sil
 • Stručná informace v podobě ikony o splnění, případně nesplnění daného posouzení
 • Vizualizace kritéria posouzení na RFEM/RSTAB modelu
 • Automatická optimalizace průřezů
 • Výkaz materiálu a stanovení hmotností
 • Export dat do MS Excel
 • Volba třídy požární odolnosti, rychlosti zuhelnatění a stran vystavených účinků požáru
 • Posouzení požární odolnosti podle vybraných norem:
  • European UnionEN 1995-1-2
  • SwitzerlandSIA 265:2012 + SIA 265-C1:2012
  • DeutschlandDIN 4102-22:2004
 • Převzetí vzpěrných délek a délek pro klopení z modulu RF-STABILITY/RSBUCK
 • Posouzení prutů s náběhem podle zadaného řezu vlákna
 • Posouzení předem definovaného vrcholu a výpočet příčných napětí v tahu
 • Posouzení zakřivených prutů a sad prutů
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD