RF-/TIMBER NBR | Vstupní data

Funkce programu

Po spuštění přídavného modulu se vyberou pruty a sady prutů, kombinace zatížení nebo výsledků pro posouzení mezního stavu únosnosti nebo použitelnosti. Materiály z programu RFEM/RSTAB jsou přednastaveny, avšak lze je upravit přímo v modulu RF‑/TIMBER NBR. V databázi jsou uloženy příslušné materiálové charakteristiky podle normy.

Při kontrole průřezů je možné zvolit pro posouzení vybraný průřez z programu RFEM/RSTAB nebo uvažovat upravený průřez. Po kontrole průřezu se definuje třída trvání zatížení, vlhkost dřeva a impregnace dřeva.

Pro analýzu deformací jsou uvedeny vztažné délky příslušných prutů a sad prutů. Zde je možné také uvažovat směr deformace, nadvýšení a typ nosníku.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER NBR 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle NBR 7190-1997

Cena za první licenci
1 120,00 USD