RF-/TIMBER NBR | Posouzení

Funkce programu

V průběhu výpočtu se posuzuje únosnost průřezu, tah a tlak podél vlákna, ohyb, ohyb, tah/tlak a smyk od příčných sil.

Pro posouzení prutů vystavených vzpěru nebo klopení podle metody náhradního prutu uvažuje program osový tlak, ohyb s tlakem a bez tlaku a ohyb s tahem. Průhyb nosníků a konzol je stanoven a srovnán s maximálním dovoleným průhybem.

Vybrané pruty, sady prutů a zatížení lze přehledně analyzovat v samostatných návrhových případech, stejně jako posouzení stability.

Důležité návrhové parametry, jako je například stabilitní analýza, štíhlost prutu a mezní průhyb je možné uživatelsky upravovat.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER NBR 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle NBR 7190-1997

Cena za první licenci
1 120,00 USD