RF-/TIMBER SANS | Posouzení

Funkce programu

Při posouzení únosnosti průřezu se analyzuje tah a tlak ve směru vláken, ohyb, ohyb v kombinaci s tahem/tlakem a také smyk vlivem posouvající síly.

Pro posouzení konstručních dílců vystavených vzpěru nebo klopení podle metody náhradního prutu je zohledněn normálový tlak, ohyb s tlakem a bez tlaku a ohyb s tahem. Průhyb na konzolách a vnitřních polích se porovná s maximálním dovoleným průhybem.

Samostatné návrhové případy umožňují flexibilní analýzu vybraných prutů, sad prutů a účinků i individuální posouzení stability. Parametry důležité pro posouzení, jako je trvání zatížení v případě požáru, štíhlost prutu nebo mezní průhyb, lze libovolně nastavit.

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER SANS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle SANS 10163-1:2003 a SANS 10163-2:2001

Cena za první licenci
1 120,00 USD