RF-/TIMBER SANS | Posouzení

Funkce programu

Při posouzení únosnosti průřezu se analyzuje tah a tlak ve směru vláken, ohyb, ohyb v kombinaci s tahem/tlakem a také smyk vlivem posouvající síly.

Pro posouzení konstrukčních dílců s rizikem vzpěru nebo klopení podle metody náhradního prutu je zohledněn normálový tlak, ohyb a interakce ohybu s tlakem/tahem. Průhyb na vnitřních polích a konzolách se porovná s maximálním dovoleným průhybem.

Samostatné návrhové případy umožňují flexibilní analýzu vybraných prutů, sad prutů a účinků a jejich stabilitní posouzení.

Zároveň lze libovolně nastavit parametry důležité pro posouzení, například trvání zatížení v případě požáru, štíhlosti prutů a mezní průhyby.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER SANS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle SANS 10163-1:2003 a SANS 10163-2:2001

Cena za první licenci
1 120,00 USD