RF-/DEFORM | Výpočet

Funkce programu

000350

17. června 2015

Výpočet RF-/DEFORM

Nejsou-li výsledky posuzovaných zatěžovacích stavů k dispozici, automaticky se spustí výpočet deformací v programu RFEM/RSTAB. Deformace se určí na základě nastavení parametrů výpočtu definovaných v programu RFEM/RSTAB.

RF‑/DEFORM poté stanoví relativní deformace posuzovaných prutů a sad prutů.

RFEM Ostatní
RF-DEFORM 5.xx

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
220,00 USD