500x
001351
14.6.2017

RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Údaje

Modul RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History je integrován do konstrukce modulu RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations a je rozšířen o dvě nelineární metody analýzy (jedna nelineární analýza v programu RSTAB).

Časové diagramy lze zadat jako přechodné, periodické nebo jako funkci času. Dynamické zatěžovací stavy kombinují časové diagramy se statickými zatěžovacími stavy, což poskytuje vysokou flexibilitu. Dále je možné definovat časové kroky pro výpočet, statický útlum nebo možnosti exportu do dynamických zatěžovacích stavů.