2407x
001354
14.3.2018

Typ prutu „Tlumič“

Prut typu 'Dashpot' lze použít pro časovou analýzu v programu RFEM/RSTAB pomocí přídavných modulů RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations a RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History. Tento lineární viskózní tlumicí prvek zohledňuje síly závislé na rychlosti.

Pokud jde o viskoelasticitu, je typ prutu 'Tlumič' podobný modelu podle Kelvina-Voigta, který se skládá z tlumícího prvku a pružné pružiny (oba jsou zapojeny paralelně).