Vynucená deformace linie

Funkce programu

Nové 001376 1. listopadu 2018 Modelování | Zatížení RFEM

Vynucená deformace linie lze zadat v programu RFEM pro podepřené linie. Tuto funkce lze použít například jako simulování sedání základů.

Navíc je možné definovat vynucené natočení linie.

Klíčová slova

vynucená deformace, vynucení rotace, linie

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD