CADS Footfall Analysis | Základní vlastnosti

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

 • Databáze znalostí

Funkce

 • Footfall Analysis navazuje na RFEM, odkud přebírá geometrii modelu, a uživatel tak nemusí vytvářet další model speciálně pro krokovou frekvenční analýzu
 • Umožňuje uživateli posuzovat jakýkoli typ konstrukce pro krokovou frekvenční analýzu bez ohledu na tvar, materiál nebo použití
 • Rychlé a přesné predikce rezonančních a přechodových (pulzních) odezev
 • Kumulativní měření hladin dávek vibrací - VDV analýza
 • Intuitivní výstup umožňující hospodárně vylepšit kritické oblasti
 • Posouzení překročení limitních hodnot podle BS 6472 a ISO 10137
 • Dostupné budicí síly: CCIP-016, SCI P354, AISC DG11 pro podlahy a schody
 • Frekvenční váhové křivky (BS 6841)
 • Rychlé posouzení celého modelu nebo určitých oblastí
 • Analýza dávek vibrací (VDV)
 • Úprava minimální a maximální frekvence chůze a hmotnosti chodce
 • Uživatelsky zadané hodnoty tlumení
 • Nastavování počtu kroků pro rezonanční odezvu uživatelským zadáním nebo výpočtem programu
 • Mezní hodnota odezvy prostředí podle BS 6472 a ISO 10137

Napište komentář...

Napište komentář...

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Webinář 13. května 2021 14:00 - 15:00 EDT

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Webinář 5. května 2021 9:00 - 10:00 CEST

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45 CEST

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 BST

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Webinář 27. října 2020 14:00 - 14:45 BST

Posouzení betonu podle ACI 318-19 v RFEMu

Webinář 20. srpna 2020 14:00 - 15:00 EDT

Posouzení betonu podle CSA A23.3:19 v RFEMu

Posouzení betonu v programu RFEM podle CSA A23.3:19

Webinář 14. května 2020 14:00 - 15:00 EDT

Programovatelné rozhraní COM pro RFEM/RSTAB

Programovatelné rozhraní COM pro RFEM/RSTAB

Webinář 12. května 2020 15:00 - 15:45 CEST

Posouzení profilů tvarovaných za studena podle Eurokódu 3

Posouzení profilů tvarovaných za studena podle Eurokódu 3

Webinář 30. dubna 2020 15:00 - 15:45 CEST

Úvod do programu RFEM - 3. část

Úvod do programu RFEM - 3. část

Webinář 30. října 2019 15:00 - 16:00

Webinář 3:

Webinář 3: BIM Integration a RFEM

Webinář 20. srpna 2019 15:00 - 16:00

Rozšířené funkce pro modelování v programu RFEM

Webinář 2: Pokročilé funkce modelování v programu RFEM

Webinář 31. července 2019 15:00 - 16:00

Úvod do programu RFEM - 2. část

Úvod do programu RFEM - 2. část

Webinář 20. června 2019 15:00 - 16:00

Webinář 1: Úvod do programu FEM (anglicky)

Webinář 1: Úvod do MKP programu RFEM

Webinář 18. června 2019 15:00 - 16:00

ASCE 7-16 Reakční spektrální analýza v programu RFEM

Webinář 22. května 2019 15:00 - 16:00