970x
001991
24.6.2021

Fotorealistické renderování

Vždy mějte svůj model pod dohledem. Díky fotorealistickému vykreslování (volitelně s texturami) máte nad zadáním vždy okamžitou kontrolu. Barvy zobrazení lze libovolně upravovat a ukládat zvlášť pro obrazovku a pro tisk.

K názornému videu