1202x
002072
3.8.2021

Nelineární chování materiálu | Izotropní | Plastický (pruty, plochy/tělesa)

Věděli jste, že...? Při odlehčování konstrukčního prvku s plastickým materiálovým modelem zůstává, na rozdíl od materiálového modelu izotropní | Nelineárně elastický, po úplném odlehčení zbytkové přetvoření.

Vybrat lze jeden ze tří různých typů zadání:

  • Standardní (zadání srovnávacího napětí, při kterém materiál zplastizuje)
  • Bilineární (zadání srovnávacího napětí a modulu zpevnění)
  • Pracovní diagram: zadání polygonálního pracovního diagramu
  • Možnost uložit nebo načíst diagram
  • Rozhraní na MS Excel