Zjišťování stavu s trhlinami pro posouzení deformací a šířky trhlin

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Funkce

V konfiguraci mezního stavu použitelnosti lze upravovat různé parametry posouzení průřezů. Je zde také možné zadat výchozí stav průřezu pro posouzení deformací a šířky trhlin.

Aktivovat lze následující nastavení:

  • Stav s trhlinami spočítaný z přiřazeného zatížení
  • Stav s trhlinami stanovený jako obálka ze všech návrhových situací pro posouzení MSP
  • Stav s trhlinami nezávisle na zatížení

Napište komentář...

Napište komentář...

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. března 2024 9:00 - 11:30 CEST

Pokročilá statická analýza s Python API v programu RFEM 6

Pokročilá statická analýza s Python API v programu RFEM 6

Webinář 26. března 2024 14:00 - 15:00 CEST

Posouzení železobetonových desek v programu RFEM 6

Posouzení železobetonových desek v programu RFEM 6

Webinář 3. dubna 2024 13:00 - 14:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do statiky prutů

Online školení 10. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RSECTION 1 | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 17. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do MKP

Online školení 24. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 30. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

3D MKP program nové generace slouží ke statickým výpočtům prutů, ploch a těles.

Cena za první licenci
4 650,00 EUR