485x
002693
9.11.2023

Export do formátu SVG (vektorová grafika)

V programech RFEM 6 a RSTAB 9 můžete liniové grafiky exportovat do formátu SVG (vektorové grafiky).

SVG je zkratka pro Scalable Vector Graphics a jedná se o formát souboru založený na XML pro zobrazení dvourozměrné vektorové grafiky. Tuto vektorovou grafiku lze beze ztrát škálovat. Soubory SVG lze upravovat v textových editorech, vkládat je na webové stránky a otvírat v běžných prohlížečích.