RFEM pro studenty | 3. část

Informace o bezplatném online školení

Proč se zúčastnit školení?

why-a-seminar

 • Zaregistrujte se k online školení, kde získáte odpovědi na aktuální problémy.
 • Naši kvalifikovaní instruktoři školení mají potřebné odborné znalosti a zkušenosti.
 • Získejte cenné informace o programu pro zvýšení efektivity společnosti a snížení režijních nákladů.
 • Nemáte žádné další náklady na cestu, ubytování atd.

V tomto online skupinovém školení si osvojíte základy a strukturu programu, abyste následně mohli modelovat a počítat jednoduché konstrukce.

Datum | Čas

30. listopadu 2020

9:00 - 12:00 CET

Jazyk

Anglicky

Obsah

RFEM pro studenty| 3. část

Toto školení Vám umožní efektivní práci s programem RFEM pro statické výpočty MKP. Na praktických příkladech se naučíte důležité funkce a možnosti modelování. Na otevřená témata lze rozvinout diskuzi.

Třetí část tohoto online školení se zaměřuje především na navrhování konstrukčních prvků. Statické výpočty dřevěných, ocelových a železobetonových prvků provedeme na praktických příkladech.

Podrobný program

- Modelování a posouzení plochého dřevěného vazníku
 • Jednoduché modelování vazníku ze dřeva a oceli
 • Zatížení a výpočet
 • Statické posouzení a analýza spojů
- Modelování a posouzení ocelové haly
 • Modelování ocelového příhradového nosníku
 • Zatížení, výpočet a posouzení příhradového nosníku
 • Posouzení stability
- Posouzení železobetonové budovy
 • Posouzení železobetonové desky
 • Statická analýza průvlaku a sloupu

Cena

Zdarma, pokud máte potvrzení o studiu.

Zašlete je prosím na: training@dlubal.com

Upozornění

Předpokladem účasti je spolehlivé připojení k internetu.

Kdykoli během školení může každý účastník klást dotazy prostřednictvím chatu.

Po skončení školení obdrží každý účastník prezentované modely, videozáznamy a školicí materiály ke stažení. Účastník tak bude mít možnost projít si ve vlastním tempu obsah školení samostatně krok za krokem na příslušných modelech.

Po skončení školení obdrží každý účastník certifikát.

Přednášející

B.Eng. Daniel Dlubal

B.Eng. Daniel Dlubal

HR, marketing a péče o zákazníky

Ing. Dlubal má na starosti personální záležitosti v Německu a je zodpovědný za koordinaci video marketingu. Zabývá se také otázkami uživatelů v rámci technické podpory.

Dipl.-Ing. Praxitelis Dimitriadis

Dipl.-Ing. Praxitelis Dimitriadis

Marketing a vztahy s veřejností

Pan Dimitriadis odpovídá za styk s veřejností, video marketing, sociální média a za vytváření online školení.

Klíčová slova

Online školení RFEM pro studenty Základy programu RFEM Studentská verze RFEMu

Odkazy

Registrace Přidat do kalendáře

Napište komentář...

Napište komentář...

Kontakt

Máte dotazy k našim skupinovým školením?
Jednoduše nás kontaktujte e-mailem, na chatu nebo na fóru.

Máte-li zájem o zvláštní téma, které není obsaženo ve skupinovém školení, využijte Individuální školení.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Velký dojem z programu a prezentace

„Podíval jsem se zpětně na webinář „Návrh křížem lepených dřevěných desek podle Eurokódu 5“ na YouTube a program a také velmi dobrá prezentace na mě udělaly opravdu dojem.“

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 1. prosince 2020 9:00 - 11:30 CET

Pozvání na konferenci

Betonářské dny 2020

Konference 2. prosince 2020

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení - ocel

Online školení 8. prosince 2020 9:00 - 12:00 EDT

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 11. prosince 2020 15:00 - 18:00 CET

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 11. března 2021 - 12. března 2021

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Timber - Steel to Timber 8.xx

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD