[EN] FAQ 003179 | Je možné při každé změně konstrukce automaticky znovu provést zjišťování tvaru ...

Video

RFEM - První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavním programem RFEM.

Dotaz

Je možné při každé změně konstrukce automaticky znovu provést zjišťování tvaru membránových ploch?

Odpověď

Aktivací přídavného modulu RF-FORM-FINDING je před vlastní analýzou konstrukce pro každý prvek s vlastnostmi form-findingu stanoven vysoce kvalitní proces pro hledání tvaru pomocí metody URS. Výstupem tohoto procesu po výpočtu je optimální rovnovážný tvar, který téměř přesně odpovídá zadaným parametrům form-findingu (předpětí, průvěs atd.).

Protože metoda URS vyžaduje iterační výpočet pro zobrazení výsledků, program nabízí pro čisté modelování interaktivní grafický režim založený na metodě hustoty sil. Tento režim zobrazí výsledný tvar prvku přímo se zadanými prvky na základě uložených vlastností form-findingu.

Pro eliminaci počátečních komplikací v důsledku neúplně zadaných modelů je možné režim kdykoli zapnout a vypnout v místní nabídce pomocí volby "Zobrazit předběžný form-finding".

Grafický režim při stanovení zohledňuje veškerá zadání týkající se sil pro form-finding na prutových a plošných prvcích. Přitom se na všech příslušných uzlech s navazujícím prvkem nebo s definicí podpory předpokládá pevná okrajová podmínka v příslušném směru. Kromě toho se pro optimalizované zobrazení vrcholů stanu zohledňují otvory integrované v plochách.

Toto interaktivní hledání tvaru je obecně zamýšleno pouze pro grafické zobrazení prvků s působícím zatížením a pracuje nezávisle na URS form-findingu, která se provádí vždy před samotným statickým výpočtem. Zesítění ploch je ale založeno na aktuálně zobrazeném tvaru a může být ovlivněno aktivací interaktivního form-findingu.

Klíčová slova

Dlubal FAQ Často kladené dotazy FAQ na téma Dlubal Otázka a odpověď o Dlubal

Linky

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz