Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Je možné automaticky při každém změně konstrukce automaticky provést nové zjišťování tvaru membránových ploch?

Odpověď

Aktivací přídavného modulu RF ‑ FORM ‑ FINDING se před samotnou statickou analýzou u každého prvku s vlastnostmi form-findingu stanoví před metodou URS kvalitativní proces form-findingu podle metody URS. Po výpočtu vznikne optimální rovnovážný tvar, který téměř přesně odpovídá předem nastaveným parametrům form-finding (předpětí, průvěs atd.).

Protože tato metoda URS vyžaduje iterační výpočet pro zobrazení výsledků, program nabízí pro čisté modelování interaktivní grafický režim založený na metodě hustoty sil. V tomto režimu se výsledný tvar prvku zobrazí na základě zadaných vlastností, již při zadávání.

Abychom se vyhnuli počátečním komplikacím v důsledku neúplně definovaných modelů, můžeme režim kdykoli zapnout a vypnout pomocí volby „Zobrazit předběžný formulář“ v místní nabídce.

Při výpočtu se v grafickém režimu zohledňují všechny údaje o silových formách na prutech a na plochách. U všech příslušných uzlů s definicí připojeného prvku nebo podpory se předpokládá stabilní okrajová podmínka v příslušném směru. Integrované otvory v plochách se dále uvažují pro optimalizované zobrazení desetinných bodů.

Obecně platí, že toto interaktivní form-finding je určeno pouze pro grafické zobrazení prvků s vynuceným zatížením a pracuje nezávisle na form-findingu URS, který se provádí vždy před čistě statickou analýzou. Síťové síťování je ovšem založeno na aktuálně zobrazeném tvaru a lze ho tudíž ovlivnit aktivací interaktivního zjišťování tvaru.

Klíčová slova

URS Aktualizováno Odkaz: Stragtegie FD Hustota síly Form-Finding Membrány Lana Aktualizovat Automaticky

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Membrány
RF-FORM-FINDING 5.xx

Přídavný modul

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 750,00 USD