Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Je možné provést nové posouzení membránových ploch automaticky při každé změně?

Odpověď

Aktivací přídavného modulu RF-FORM-FINDING se před samotnou statickou analýzou pro každý prvek s vlastnostmi pro formu definuje vysoce kvalitní proces form-finding metodou URS. Výsledkem výpočtu je optimální rovnovážný tvar, který přesně odpovídá zadaným parametrům zjišťování tvaru (předpětí, sag atd.).

Protože metoda URS vyžaduje iterativní výpočet k zobrazení výsledků, nabízí program interaktivní modelování pouze čistě na základě metody hustoty síly. Tento režim zobrazí výsledný tvar prvku na základě uložených vlastností při zadávání tvaru, které byly uloženy při zadání prvků.

Abychom předešli případným počátečním komplikacím kvůli neúplně definovaným modelům, můžeme režim kdykoli zapnout nebo vypnout v místní nabídce pomocí možnosti Zobrazit tvar.

Při výpočtu zohledňuje grafický režim všechny vstupní formuláře pro posouzení tvaru prutu na prutových a plošných prvcích. U všech relevantních uzlů s připojeným prvkem nebo zadáním podpory se předpokládá stabilní okrajová podmínka v příslušném směru. Kromě toho se zohledňují integrované otvory na plochách pro optimalizované zobrazení bodů stanu.

Interaktivní zjišťování tvaru je obecně určeno pouze pro grafické zobrazení prvků s vynuceným zatížením a funguje nezávisle na form-finding, které probíhá vždy před čistě statickou analýzou. Síť sítě však vychází z aktuálně zobrazeného tvaru, a může tak být ovlivněna aktivací interaktivního form-findingu.

Klíčová slova

URS Aktualizováno Odkaz: Stragtegie FD Hustota síly Form-Finding Membrány Lana Aktualizovat Automatická

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Membrány
RF-FORM-FINDING 5.xx

Přídavný modul

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 750,00 USD