1291x
000446
21.8.2019

FAQ 003308 | Jak lze v modulu RF-/DYNAM Pro zohlednit předpjatá lana?

Dotaz:
Jak lze v modulu RF-/DYNAM Pro zohlednit předpjatá lana?

Odpověď:
Předpětí laní má rozhodující vliv na chování konstrukce. Proto je třeba ho zohlednit i při dynamické analýze. 

Ve stavech vlastního kmitání nabízí modul možnost zohlednit úpravu tuhosti na základě určitého zatěžovacího stavu. Tato volba umožňuje upravit geometrickou matici tuhosti pro stanovení vlastních čísel. Abychom se vyhnuli zkreslení výsledků, případně zohlednění nežádoucích účinků, musí příslušný zatěžovací stav obsahovat výlučně předpětí a žádná jiná zatížení. 

Pokud chceme provést časovou analýzu, je třeba se ujistit, že se při implicitní Newmarkově metodě či explicitní metodě nebude vycházet z případů vlastního kmitání, což znamená, že je třeba zadat parametry výpočtu přímo v dynamickém zatěžovacím stavu. I zde se tak musí zohlednit předpětí. K tomuto účelu máme k dispozici funkci „Ustálený stav“. Tato volba slouží k zohlednění změn tuhosti vlivem předpětí. 

Daným tématem se zabývá tento zajímavý odborný příspěvek.