[EN] KB 001656 | Posouzení styčníku K prutů z CHS podle EN 1993-1-8

Naučte se jednoduše pracovat s programy Dlubal Software

  • Dlubal Software | Videa

Video

První kroky s programem RFEM

První kroky

Nabízíme tipy a tipy, jak začít se základním programem RFEM.

Chcete-li sledovat toto video, přijměte prosím marketingové cookies.

Popis

Téma:
Posouzení styčníku K prutů z CHS podle EN 1993-1-8
Poznámka:
U svařovaných příhradových konstrukcí lze použít uzavřené kruhové průřezy. Tyto konstrukce jsou oblíbené při realizaci transparentních střech. V našem příspěvku popíšeme zvláštnosti posouzení spojů u dutých průřezů.
Popis:
Obecné
Štíhlé příhradové konstrukce z uzavřených průřezů jsou v architektuře oblíbené. Počítačem podporovaná tvorba střihů a geometrií přípojů umožňuje vytvářet i složité prostorové styčníky. V našem příspěvku popíšeme posouzení styčníku K. Budeme si přitom všímat zvláštností při zadání a posouzení.
Údaje k modelu
Materiál: S355
Průřez pásu: RO 108x6,3 | DIN 2448, DIN 2458
Průřez diagonál: RO 60,3x4 | DIN 2448, DIN 2458
Rozměry: viz obrázek
Přiřazení styčníku k typu spoje
Typ přípoje je u styčníku dutých profilů dán nejen geometrií, ale také směrem působení normálových sil v diagonálách. V našem příkladu působí v posuzovaném uzlu č. 28 na prutu č. 35 (diagonála 1) tahová síla a na prutu č. 36 (diagonála 2) tlaková síla. Při takovém rozdělení vnitřních sil je typ spoje styčník K. Pokud by v obou diagonálách působil tlak nebo tah, byl by typem spoje styčník Y.
Ověření rozsahu platnosti
Rozhodujícím faktorem pro posouzení je dodržení mezních hodnot platnosti. Velmi důležitým bodem je poměr průměru diagonály a pásu. Pokud neleží v rozmezí 0,2 ≤ di/do ≤ 1,0, nelze posouzení provést. Poměr průměrů di/do se označuje také jako β. Norma EN 1993-1-8 [1] stanoví rozsah platnosti pro diagonály a pásové pruty a také vymezení překrytí diagonál v tabulce 7.1. Pokud by měla být mezi diagonálami mezera, musí být také dodržen minimální rozměr g ≥ t1 + t2. Přitom t je příslušná tloušťka stěny diagonál. Stejně tak platí pro pruty namáhané tlakem požadavek na zařazení do třídy průřezu 1 nebo 2. Příslušné ověření se provede podle EN 1993-1-1 [2], kapitoly 5.5.
Posouzení
V našem příkladu styčník splňuje rozsah platnosti podle tabulky 7.1. Proto podle EN 1993-1-8, kapitoly 7.4.1 (2) stačí posoudit pásový prut na porušení povrchu pásu a prolomení smykem.
Porušení povrchu pásu vlivem normálové síly podle EN 1993-1-8, tabulky 7.2, řádku 3.2:
Stanovení poměru průměru a stěny γ
γ = 8,57
Stanovení součinitele k-g
k-g = 1,72
Stanovení součinitele napětí v pásu kp
fp je napětí v pásu od počáteční normálové síly Np a přídavného momentu vlivem excentricity. Vzhledem k tomu, že v pásu působí tlak i tah, bude se uvažovat Np = 0. Kromě toho je excentricita přípoje tak malá, že se nemusí zohlednit přídavný moment od excentrického přípoje diagonál. Pomocný součinitel f-p je tak nulový. Znaménková konvence u tlakových a tahových sil v programech RFEM a RSTAB se liší od normy EN 1993-1-8. Proto byl vzorec pro k-p upraven.
k-p = 1,0
Stanovení dovolené mezní vnitřní síly N-Rd
N-1,Rd = N-2,Rd = 257,36 kN
N-1,Ed / N-1,Rd = 197,56 / 257,36 = 0,77

Klíčová slova

Dutý profil Uzel Tupý spoj CHS

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 121x
  • Aktualizováno 13. února 2021

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 EST

Membránové konstrukce a \n CFD simulace zatížení větrem

Membránové konstrukce a CFD simulace zatížení větrem

Webinář 16. března 2021 13:00 - 14:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle EN 1995-1-1

Online školení 17. března 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 18. března 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika | USA

Online školení 23. března 2021 13:00 - 16:00 EST

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 30. března 2021 9:00 - 11:30

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45

RFEM pro studenty | USA

Online školení 21. dubna 2021 13:00 - 16:00 EST

RFEM | Dřevo | USA

Online školení 5. května 2021 13:00 - 16:00 EST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 6. května 2021 8:30 - 12:30

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 11. května 2021 8:30 - 12:30

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 20. května 2021 8:30 - 12:30

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení | USA

Online školení 17. června 2021 9:00 - 13:00 EST

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Webinář 4. února 2021 14:00 - 15:00 CET

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 26. ledna 2021 13:00 - 14:00 CET

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Webinář 19. ledna 2021 14:00 - 15:00 EST

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Webinář 25. listopadu 2020 13:00 - 14:00 CET

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 11. listopadu 2020 14:00 - 15:00 EST

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Webinář 27. října 2020 14:00 - 14:45 CET