943x
002886
16.9.2021

Technická mechanika | Počítačem stanovený průběh | Statický moment Sy | SHAPE-THIN

V tomto videu se stanoví průběh statického momentu Sy pomocí programu SHAPE-THIN. Program SHAPE-THIN umožňuje mimo jiné velmi rychle a pohodlně vytvářet průřezy.

Lze tak stanovit statický moment plochy Sy a příslušný průběh z-t.
Nesprávná orientace částí průřezu vede k nesprávným znaménkům.

Proto jsou části průřezu uspořádány ve směru souřadnic s, a tím dostaneme stejné výsledky jako při ručním výpočtu.

Následně se odstraní případné chyby, které by v programu mohly nastat v případě, že se části průřezu překrývají.