1373x
003429
10.5.2022

RFEM 6 pro studenty | Úvod do posouzení ocelových konstrukcí | 04.05.2022

V tomto bezplatném online školení o posouzení oceli v programu RFEM 6 představíme na praktických příkladech důležité funkce a možnosti modelování.

Tento snímek byl pořízen 4.

Obsah:
00:00 Přivítání
04:48 Teoretické základy
10:15 Úvodní příklad: Nosník o dvou polích
36:42 Imperfekce
44:40 Posouzení stability v MSÚ
46:15 Plochý rám haly


Odkazy